00 Bác sĩ – Trung Tâm Y Khoa EcoHealth

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Tiến sĩ Trần Huy Thịnh


Tiến sĩ Trần Huy Thịnh sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến tháng 3/2009, anh học tiến sĩ tại Đại học Kyoto. Từ tháng 4/2009 đến nay, anh làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở viện nghiên cứu RIKEN của Nhật Bản.

PGS. TS. Bs Nguyễn Vũ Trung


ĐV Công tác: Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Chuyên môn: Xét nghiệm – Vi Sinh

PGS. Ts. Bs Đỗ Duy Cường


ĐV Công tác: BV Bạch Mai
Chuyên môn: Nội truyền nhiễm

TS. Bs Nguyễn Thu Hiền


Đơn vị công tác hiện tại:
Chuyên môn: Nội tiết

Bs Lê Tuấn Linh


ĐV Công tác: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Đại học Y Hà nội
Chuyên môn: Siêu âm tổng quát

Bs Phạm Văn Tuyến


ĐV Công tác:
Chuyên môn:

Bs Lê Thị Hội


Đơn vị công tác hiện tại: BV Bệnh Nhiệt Đới TW
Chuyên môn: XN Vy sinh

Ts. Bs Bùi Long


ĐV Công tác: Trưởng khoa can thiệp tim mạch BV Hữu Nghị Việt Xô
Chuyên môn: Nội, tim mạch,

DANH SÁCH BÁC SỸ

Bs Trần Nhật Quân


Đơn vị công tác hiện tại: Trung Tâm Y Khoa EcoHealth
Chuyên môn: Chẩn đoán hình ảnh.

Ths.Bs Hoàng Minh Viết


ĐV Công tác hiện tại: BV Hữu Nghị Việt Xô
Chuyên môn: Nội, Tim mạch, Siêu Âm Tim

Bs Tạ Thị Kim Bảng


Đơn vị công tác hiện tại: Bệnh Viện Nam Á
Chuyên môn: Nội tổng hợp.

Ths. Bs Nguyễn Thị Kim Oanh


Đơn vị công tác hiện tại: Khoa khám bệnh yêu cầu bệnh viện…
Chuyên môn: Nội tổng hợp

Bs Dương Thuỳ Nhung


Đơn vị công tác: Bệnh viện Vinmec
Chuyên môn: Khám Nội Nhi

Ths.Bs Trần Văn Chương


ĐV Công tác: Bệnh Viện Bạch Mai
Chuyên môn: Giải phẫu bệnh

BS Dương Thúy Nhung


Đơn vị công tác: Bệnh viện Vinmec
Chuyên môn: Khám Nội Nhi

Ths.Bs Trương Khánh Hà


Đơn vị công tác hiện tại: BV Hữu Nghị Việt Xô
Chuyên môn: Nội, tim mạch, Siêu Âm Tim

BSCK II Lê Tùng Lam


Đơn vị công tác: BV Hữu Nghị Việt Xô
Chuyên môn: Nội, tim mạch, SA Tim

BSCK II Ngô Văn An


Đơn vị công tác hiện tại: Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên môn: Nội truyền nhiễm

BSCK II Nguyễn Tuấn Minh


Đơn vị công tác hiện tại: Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên môn: Nội tổng hợp

Ths.Bs Trần Minh Thoại


Đơn vị công tác hiện tại: BV Hữu Nghị Việt Xô
Chuyên môn: Nội, tim mạch, Siêu Âm Tim

BSCK II Ngô Văn An


Đơn vị công tác hiện tại: Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên môn: Nội truyền nhiễm

Bs Thảo


ĐV Công tác:
Chuyên môn: Khám Tai Mũi Họng

BSCK II Bùi Văn Chính


ĐV Công tác:
Chuyên môn: Chẩn đoán hình ảnh