31/12/2019

TAMIFLU (Oseltamivir) – Thần dược trị cúm có thật sự đúng?

Mùa cúm năm nay rộn ràng hơn mấy mùa cúm trước, mỗi ngày khoảng chừng phân nửa bệnh nhân của tôi tới khám vì cúm (Influenza). Chuyện chẩn đoán cúm không có gì khó, nhất là với test nhanh sẵn có ngày nay. Chuyện mệt mỏi là phải giải thích […]