13/02/2020

Phân biệt sốt mọc răng với sốt bệnh ở trẻ sơ sinh

Khi nào trẻ bắt đầu mọc răng? Thông thường, trẻ khi bước sang tháng thứ 6 sẽ bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên và trong 12 tháng đầu đời trẻ sẽ có khoảng 6 chiếc răng. Đến khi 2 tuổi sẽ có đủ 20 chiếc răng chia đều hàm […]